EKSENTRIA OY

Eksentria Oy on vuonna 2006 perustettu yritys, jonka toiminta on keskittynyt kehittämään digitaaliseen ympäristöön erilaisiin sisältöihin liittyviä sovelluksia. Lisäksi yritys tarjoaa konsultointia ja sovelluskehitysprojektien läpivientiä myös muilta osa-alueilta räätälöitynä.

Vuonna 2011 toiminta laajeni kattamaan CRM projektijohtamisen ja konsultoinnin. Vuonna 2016 Eksentria keskeytti toimintansa muutamaksi vuodeksi avainhenkilön saadessa huomattavan tilaisuuden kasvattaa kokemustaan ja osaamistaan yrityksen ulkopuolella. Vuonna 2020 Eksentria aloitti uudelleen aktiivisen toiminnan, perusti tytäryhtiön ja siirsi yrityksen hallinnon Tanskaan (Eksentria Denmark filial).

Eksentria toimii yhteistyössä muiden yritysten kanssa eri aloilta. Verkostossa jokainen yritys voi keskittyä omaan erikoisosaamisalueeseensa, jolloin hyöty asiakkaalle voidaan maksimoida.

PALVELUT

Eksentria on parhaimmillaan projekteissa, joissa vaaditaan innovatiivisuutta ja teknistä luovuutta. Eksentria tarjoaa palveluina:

  • Projektijohtamista (agile)
  • CRM-konsultointia
  • Sisältöteknologiaratkaisuja
  • Ohjelmistokehitystä
  • Käyttöliittymäsuunnittelua
  • Koulutusta osaamisalueilta
  • Ideointia

Lisää CRM-osaamisesta ja sovelluskehityksestä löytyy tältä sivustolta osioista Konsultointi ja Sovelluskehitys.

TUOTTEET

Eksentrialla on kaksi omaa tuotetta, joita se markkinoi suoraan asiakkaille – yrityksille, julkiselle sektorille tai kuluttajille:

  • Babytale
  • Netkampus

Tärkeintä omien tuotteiden kehittämisessä on mahdollisimman tiivis suhde asiakkaisiin ja/tai käyttäjiin. Kehitystyö pyritään tekemään niin pitkälle asiakkaiden tarpeiden ja toivomusten mukaan kuin mahdollista. Pienenä yrityksenä joustavuutta löytyy niin paljon, ettei tarvitse lukkiutua kehityssuunnitelmiin pitkällä tähtäimellä.